Code of Conduct angående spel och vadslagning inom sport
Var medveten om reglerna
Ta reda på vilka regler om vadslagning som gäller i din sport och land före början av varje säsong. Även om du inte satsar kommer reglerna fortfarande att påverka dig och okunnighet om dem kan förstöra din karriär. Du måste få fakta och skydda dig. Reglerna bör förklaras för dig på ett sätt som är lätt att förstå, helst genom ansikte mot ansikte möten och stöds av faktablad och webbaserade pedagogiska verktyg.
Det är säkrast att inte spela på din sport

Det är säkrast att aldrig spela på din egen sport. Detta inkluderar att aldrig be någon att spela för din räkning.

Även när det inte finns några särskilda regler eller lagar som förbjuder spel på din egen idrott, är det säkrast att hålla sig borta. Eftersom du känner många idrottare riskerar att anklagas för att hjälpa andra människor att manipulera spel eller bryta regler om insiderinformation om du spelar på din egen sport.

Hantera känslig information försiktigt

Som idrottsman har du information som ännu inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel lagets taktik, om en stjärnspelare är skadad eller att tränaren väljer att vila nyckelspelare. Detta anses vara känslig eller insiderinformation och gäller före, under och efter matcherna. Denna information är värdefull för gamblers som skulle använda den för att säkra en orättvis fördel och göra en ekonomisk vinst.

Oavsett om din sport har regler för hur känslig information ska hanteras, har följande riktlinjer tagits fram för att skydda dig från potentiella problem.

• aldrig avslöja information om dig, ditt team eller din sport för belöning, gåvor eller förmåner.
• Det är misstänksamt om du regelbundet vidarebefordrar information till en person utanför klubben, även om det inte finns någon uppenbar belöning.

Spelmanipulation är absolut förbjudet

Medverka aldrig till spelmanipulation oavsett vilken tävling det gäller. Försätt dig aldrig i en situation skulle ge dig möjlighet, eller ens tvinga dig att negativt påverka det naturliga förloppet av ett sportevenemang.

Det finns inga enkla segrar och dina handlingar kommer att resultera i allvarliga konsekvenser. Spelmanipulation går emot reglerna och idrottens etik och kommer att få stora konsekvenser.

Medierna kommer att köra stora historier om du, din familj eller vänner blir föremål för misstanke om spelmanipulation. Om du blir anklagad för spelmanipulation riskerar du att ditt rykte skadas även om du är oskyldig. Om du är skyldig kommer du att förbjudas från din idrott (möjligen för livet), förlora ditt jobb och kan även riskera fängelsestraff.

Säg till om någon ber dig delta i en uppgjord match

Om någon erbjuder dig att fixa någon del av en match eller ber om känslig information måste du anmäla detta och kan inte bara ignorera det. Fler och fler sporter har regler som innebär att du är skyldig att anmäla närmanden av detta slag.

Om lagkamrater eller tränare gör några närmanden är det viktigt att du berättar det för din spelarförening. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid fråga din spelarförening om råd.

Eventuella hot ska alltid rapporteras. Polisen och nationella lagar finns där för att skydda dig och din spelarförening kommer alltid att ge dig råd i första hand.

SICO Info-Video

Downloads

Contact Your Player Association

SICO SICO Intresseorganisationen för ishockeyspelare
Artillerigatan 6, 1tr
114 51 Stockholm

Mail: info@sico.nu
www.sico.nu