Code of Conduct angående spel och vadslagning inom sport
Var medveten om reglerna
Ta reda på vilka regler om vadslagning som gäller i din sport och land före början av varje säsong. Även om du inte satsar kommer reglerna fortfarande att påverka dig och okunnighet om dem kan förstöra din karriär. Du måste få fakta och skydda dig. Reglerna bör förklaras för dig på ett sätt som är lätt att förstå, helst genom ansikte mot ansikte möten och stöds av faktablad och webbaserade pedagogiska verktyg.
Det är säkrast att inte spela på din sport

Det är säkrast att aldrig spela på din egen sport. Detta inkluderar att aldrig be någon att spela för din räkning.

Även när det inte finns några särskilda regler eller lagar som förbjuder spel på din egen idrott, är det säkrast att hålla sig borta. Eftersom du känner många idrottare riskerar att anklagas för att hjälpa andra människor att manipulera spel eller bryta regler om insiderinformation om du spelar på din egen sport.

Hantera känslig information försiktigt

Som idrottsman har du information som ännu inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel lagets taktik, om en stjärnspelare är skadad eller att tränaren väljer att vila nyckelspelare. Detta anses vara känslig eller insiderinformation och gäller före, under och efter matcherna. Denna information är värdefull för gamblers som skulle använda den för att säkra en orättvis fördel och göra en ekonomisk vinst.

Oavsett om din sport har regler för hur känslig information ska hanteras, har följande riktlinjer tagits fram för att skydda dig från potentiella problem.

• aldrig avslöja information om dig, ditt team eller din sport för belöning, gåvor eller förmåner.
• Det är misstänksamt om du regelbundet vidarebefordrar information till en person utanför klubben, även om det inte finns någon uppenbar belöning.

Spelmanipulation är absolut förbjudet

Medverka aldrig till spelmanipulation oavsett vilken tävling det gäller. Försätt dig aldrig i en situation skulle ge dig möjlighet, eller ens tvinga dig att negativt påverka det naturliga förloppet av ett sportevenemang.

Det finns inga enkla segrar och dina handlingar kommer att resultera i allvarliga konsekvenser. Spelmanipulation går emot reglerna och idrottens etik och kommer att få stora konsekvenser.

Medierna kommer att köra stora historier om du, din familj eller vänner blir föremål för misstanke om spelmanipulation. Om du blir anklagad för spelmanipulation riskerar du att ditt rykte skadas även om du är oskyldig. Om du är skyldig kommer du att förbjudas från din idrott (möjligen för livet), förlora ditt jobb och kan även riskera fängelsestraff.

Säg till om någon ber dig delta i en uppgjord match

Om någon erbjuder dig att fixa någon del av en match eller ber om känslig information måste du anmäla detta och kan inte bara ignorera det. Fler och fler sporter har regler som innebär att du är skyldig att anmäla närmanden av detta slag.

Om lagkamrater eller tränare gör några närmanden är det viktigt att du berättar det för din spelarförening. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid fråga din spelarförening om råd.

Eventuella hot ska alltid rapporteras. Polisen och nationella lagar finns där för att skydda dig och din spelarförening kommer alltid att ge dig råd i första hand.

SBIF Basketball Info-Video

Vad gäller?

Lagar och regler

Alla spelare måste känna till vad som är tillåtet och otillåtet ifråga om spel och vadslagning inom sport. Nedan finns en redogörelse för viktiga regelverk som reglerar detta.

Sammanfattning av lagen

Enligt svensk lag är det förbjudet för alla deltagare i tävlingar som är öppna för allmän vadhållning att låta otillbörliga förmåner påverka sina insatser i tävlingarna. Det betyder helt enkelt att en basketspelare gör sig skyldig till tagande av mutaom spelaren exempelvis tar emot pengar för att inte göra sitt bästa i en match (se kap. 10 § 5a BrB). En otillbörlig förmån kan vara alltifrån pengar eller lån av pengar till rabatter och rekommendationer osv. Det är alltså ett väldigt omfattande begrepp. Det som gör en förmån otillbörlig är att den bedöms kunna påverka förtroendet eller utförandet av det uppdrag en spelare har, dvs. att prestera maximalt på match. Det ska därför inte förväxlas med lön eller andra förmåner som kan komma från spelarens anställningsavtal.

 

Det är även förbjudet att låta sin insats påverkas av ett löfte om en otillbörlig förmån, även om en spelare aldrig har tagit emot den. Det spelar heller ingen roll om en spelare tar emot en otillbörlig förmån för egen räkning eller om den går till någon annan, exempelvis släkting eller familjemedlem. Fortfarande riskerar en spelare då att fällas för tagande av muta. Detsamma gäller domare och funktionärer som deltar i en match som är föremål för allmän vadhållning.

 

Dessa regler gäller även för alla arbetstagare och vissa uppdragstagare i samhället. Då de flesta av spelarna i ligan är att räkna som arbetstagare så gäller alltså dessa regler även om Basketligan inte skulle vara föremål för allmän vadhållning. Observera också Basketförbundets tävlingsbestämmelser som säger att det är förbjudet för spelare, domare och funktionär att delta i vadhållning i samtliga matcher i serier där denne kan komma att delta. En ligaspelare får alltså exempelvis inte delta i någon som helst vadhållning på andra ligamatcher.

Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser

22 § Vadhållning på match

Förbudet att ingå vad omfattar spelare, ledare, matchfunktionärer m fl. som kan påverka resultatet av tävlingsmatch. Förbudet att ingå vad gäller samtliga matcher i serier där spelare eller funktionär enligt ovan kan komma att deltaga.

Utdrag ur kap. 10 Brottsbalken om mutbrott

5 a §

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301).

5 b §

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301)

5 c §

Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. Lag (2012:301).

Kontakta oss gärna vid frågor!

SBIF Svenska Basketspelares Intresseförening
Prästgårdsgatan 14
17232 Sundbyberg
Sverige
Telefon: +46 7 06 90 98 94

info@sbif.info 

Downloads