Code of Conduct on Sports Betting for Athletes

The guiding principles:

Click or tap on an item to see the full text.

ŽINOKITE TAISYKLES
Prieš pradedant kiekvieną sezoną, sužinokite, kokios yra lažybų taisyklės Jūsų sporto šakoje ir šalyje. Net jei nesilažinate, taisyklės vis tiek turės Jums įtakos, o jų nežinojimas gali sužlugdyti Jūsų karjerą. Turite susižinoti faktus ir apsisaugoti. Šios taisyklės turėtų būti paaiškinamos Jums taip, kad jas būtų galima lengvai suprasti, geriausia akis į akį susirikimų metu, patvirtinat jas žiniaraščiais ir internetinėmis švietimo priemonėmis. 
SAUGIAUSIA NIEKADA NESTATYTI UŽ SAVO SPORTO ŠAKĄ

Saugiausia yra niekada nestatyti už savo paties sporto šaką. Taip pat niekada neprašykite, kad kas nors statytų Jūsų vardu. 

Net tada, kai nėra konkrečių taisyklių ar įstatymų, draudžiančių statyti už savo paties sporto šaką, saugiausia yra laikytis atokiau. Kadangi pažįstate daug sportininkų, jei statysite už savo paties sporto šaką, rizikuojate būti apkaltintas tuo, kad padedate kitiems žmonėms suderinti ar pažeisti taisykles, turėdamas dar viešai neatskleistos informacijos.

BŪKITE ATSARGŪS SU SLAPTA INFORMACIJA

Kaip sportininkas, žinote informacijos, kuri dar nėra paskelbta visuomenei, pavyzdžiui, komandos taktika, tai, ar žaidėjas yra sužeistas, arba tai, ar treneris parodo silpnąją pusę. Tai laikoma slapta arba viešai neskleistina informacija ir tai taikoma prieš varžybas, jų metu ir po jų. Ši informacija yra vertinga lošėjams, kurie ja pasinaudotų, kad užsitikrintų nesąžiningą pranašumą ir gautų finansinės naudos.

Nors Jūsų sporto šakos taisyklėse gali būti aptarta slapta informacija, šie patarimai skirti tam, kad apsisaugotumėte nuo galimų problemų. 

• Niekada nesikeiskite informacija apie save, savo komandą ar savo sporto šaką už atlygį, dovanas ar paslaugas.

• Įtartina, jei reguliariai perduodate informaciją Jūsų klubui nepriklausančiam asmeniui, net jei nėra jokio akivaizdaus atlygio.

SUSITARIMAS DĖL BET KURIOS RENGINIO DALIES BAIGTIES YRA VSIŠKAI DRAUDŽIAMAS

Kad ir kokia priežastis bebūtų, nesiekite susitarti dėl jokio varžybų aspekto, kad ir koks nereikšmingas jis būtų. Niekada neatsidurkite tokioje situacijoje, dėl kurios Jūs turėtumėte arba net būtumėte priverstas daryti neigiamą įtaką natūraliai sporto renginio eigai.

Nėra tokio dalyko kaip lengvas laimėjimas ir Jūsų veiksmai turės rimtų pasekmių. Susitarimas dėl bet kurios renginio dalies baigties prieštarauja sporto šakos taisyklėms ir etikai ir tai turės labai svarbių pasekmių.

Žiniasklaidoje pasirodys didelių straipsnių, jei Jūs, Jūsų šeimos nariai ar draugai padarys bet ką, dėl ko susidarys įtartini lažybų modeliai. Jei Jus apkaltins dėl susitarimo dėl varžybų baigties, rizikuojate susigadinti reputaciją, net jei būsite nekaltas. Jei esate kaltas, Jums bus uždrausta užsiimti savo sporto šaka (galbūt visam gyvenimui), prarasite savo darbą ir net gali grėsti kalėjimo bausmė. 

PRANEŠKITE APIE BET KOKIUS SIŪLYMUS

Jei kas nors siūlo Jums susitarti dėl bet kurios varžybų dalies baigties arba prašo slaptos informacijos, tada turite apie tai pranešti ir negalite tiesiog to ignoruoti. Atsiranda vis daugiau sporto šakų, kuriose galioja taisyklės, reiškiančios tai, jog esate kaltas dėl susitarimų dėl varžybų baigties, jei nepranešate apie siūlymą.  

Jei Jūs nerimaujate dėl to, kad kas nors, įskaitant komandos draugus ir trenerius, Jums ką nors siūlo, tada yra labai svarbu, kad pasakytumėte apie tai savo žaidėjų asociacijai. Jei kyla kokių nors abejonių dėl to, kam apie tai pasakyti, arba net jei tas kažkas yra siūlymas dėl korupcijos, tada pasitarkite su savo žaidėjų asociacija.

Visada turėtumėte pranešti apie bet kokius grasinimus. Policijos ir valstybės vidaus teisės paskirtis yra Jūsų apsaugojimas ir Jūsų žaidėjų asociacija visada pirmiausia patars, kaip elgtis.