Code of Conduct on Sports Betting for Athletes

The guiding principles:

Click or tap on an item to see the full text.

KEND REGLERNE
Find ud af, hvad reglerne omkring spil er i dit land og inden for din sportsgren før starten på hver sæson. Selv hvis du ikke spiller, berører reglerne dig stadig, og manglende kendskab til dem kan ødelægge din karriere. Du er nødt til at kende faktaene og beskytte dig selv. Du bør få reglerne forklaret på en måde, der er let at forstå, helst ansigt til ansigt og understøttet af informationsark og webbaserede undervisningsværktøjer. 
DET SIKRESTE ER ALDRIG AT SPILLE PÅ DIN SPORT

Det sikreste er aldrig at spille på din egen sport. Det omfatter, at du heller aldrig beder nogen om at spille på dine vegne. 

Selv hvis der ikke er nogen specifikke regler eller love, der forbyder, at du spiller på din egen sport, er det sikrest at lade være. Fordi du kender mange sportsudøvere, risikerer du at blive anklaget for at hjælpe andre med at fikse eller overtræde reglerne om insideinformation, hvis du spiller på din sport.

PAS PÅ MED AT HÅNDTERE FØLSOMME OPLYSNINGER

Som sportsudøver har du kendskab til oplysninger, der endnu ikke er tilgængelige for offentligheden som f.eks. holdtaktik, hvis en stjernespiller er skadet, eller at træneren sender et svækket hold på banen. Dette anses for at være følsomme oplysninger eller insideinformation og gælder før, under og efter kampen. Disse oplysninger er værdifulde for spillere, som kan bruge dem til at opnå en uretfærdig fordel og økonomisk gevinst.

Selv om reglerne for din sport muligvis dækker følsomme oplysninger, er følgende vejledning beregnet til at beskytte dig mod potentielle problemer. 

• Du må aldrig udveksle information om dig selv, dit hold eller din sport til gengæld for belønning, gaver eller tjenester.

• Det er mistænkeligt, hvis du jævnligt videregiver information til en person uden for din klub, selv hvis der ikke er nogen åbenlys belønning.

DET ER ABSOLUT IKKE ACCEPTABELT AT FIKSE NOGEN DEL AF EN BEGIVENHED

Uanset årsagen må du aldrig forsøge at fikse nogen del af en konkurrence, uanset hvor lille. Undlad at sætte dig selv i en situation, hvor du kan komme til – eller endda blive tvunget til – at påvirke en sportsbegivenheds naturlige gang på en uheldig eller negativ måde.

Der findes ingen nemme gevinster, og dine handlinger vil resultere i alvorlige konsekvenser. At fikse en hvilken som helst del af en begivenhed er i strid med sportsverdenens regler og etik og vil medføre store konsekvenser.

Medierne vil bringe store historier, hvis du, din familie eller dine venner gør noget, der forårsager mistænkelige spillemønstre. Hvis du anklages for aftalt spil, risikerer du at få dit omdømme ødelagt, selv hvis du er uskyldig. Hvis du er skyldig, bliver du udelukket fra din sport (muligvis på livstid), du mister dit job og kan endda risikere en fængselsstraf. 

INDBERET ENHVER HENVENDELSE

Uanset årsagen må du aldrig forsøge at fikse nogen del af en konkurrence, uanset hvor lille. Undlad at sætte dig selv i en situation, hvor du kan komme til – eller endda blive tvunget til – at påvirke en sportsbegivenheds naturlige gang på en uheldig eller negativ måde.
Der findes ingen nemme gevinster, og dine handlinger vil resultere i alvorlige konsekvenser. At fikse en hvilken som helst del af en begivenhed er i strid med sportsverdenens regler og etik og vil medføre store konsekvenser.
Medierne vil bringe store historier, hvis du, din familie eller dine venner gør noget, der forårsager mistænkelige spillemønstre. Hvis du anklages for aftalt spil, risikerer du at få dit omdømme ødelagt, selv hvis du er uskyldig. Hvis du er skyldig, bliver du udelukket fra din sport (muligvis på livstid), du mister dit job og kan endda risikere en fængselsstraf.

Downloads

HSF Info-Video

Contact Your Player Association

HSF Håndbold Spiller Foreningen

c/o Spillerforeningen · Frederiksholms Kanal 4, 2.

1220 København K ·

Tlf. 33 12 11 28 · Fax 33 12 56 21 ·

kontakt@haandboldspiller.dk

www.haandboldspiller.dk